Startside

Komplett læreverk i R2
Dette er hjemmesiden til Før kalkulus, et komplett og gratis læreverk i matematikk R2. Læreverket består av de to delene Før kalkulus; Teoridel og Før kalkulus; GeoGebra i R2. I teoridelen vektlegges den matematiske forståelsen, mens GeoGebra-delen tar for seg de viktigste verktøyene programvaren tilbyr for å kunne løse problemer knyttet til faget digitalt. Begge delene finner du i margen til venstre, i tillegg til prosjektoppgaver og forslag til undervisningsopplegg.

Obs! Fil markert med * er enten uferdig eller ikke tilgjengelig per dags dato.